โมเดลกระดาษ Halloween Witch Hello Kitty – PaperCraft

Halloween-Witch-Hello-Kitty-Papercraft

 

โมเดลกระดาษ Halloween Witch Hello Kitty – PaperCraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Witch Hello Kitty Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Halloween Witch Hello Kitty – PaperCraft

Leave a Reply


+ four = 8