โมเดลกระดาษ Gundam – MSN-02 Zeong Papercraft

โมเดลกระดาษ msn-02-zeongโมเดลกระดาษ MSN-02 Zeong Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 19 A4
จำนวนชิ้นส่วน ( Number of parts ) : –
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) : –
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

gundam_MSN-02_zeong_papercraft

 super mario papercraft template – [ download]

source by

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 4 = eleven