โมเดลกระดาษ GN-006 Cherudim Gundam Papercraft Download

gundam-cherudim-papercraft

โมเดลกระดาษ GN-006 Cherudim Gundam Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

GN-006 Cherudim Gundam โมบิลสูทสังกัดกองกำลัง Celestial Being ขับโดย Lockon Stratos (Lyle Dylandy) น้องชายฝาแฝดของ Lockon Stratos (Neil Dylandy) โดยตัวโมบิลสูทได้ถูกพัฒนาต่อจาก GN-002 Dynames Gundam ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแต่คงจุดเด่นในด้านการซุ่มโจมตีเพื่อจัดการเป้าหมายจากระยะไกลเอาไว้ พร้อมกันนี้ยังติดตั้ง GN Shield Bits ซึ่งเป็นเกราะที่สามารถแยกออกจากตัวเครื่องเพื่อใช้ในการป้องกัน และยังใช้ในการยิงโจมตีเป้าหมายได้อีกด้วย

Template Download – Cherudim Gundam Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + = 13