โมเดลกระดาษ Gundam – SD RX-96 Hi-V Papercraft

โมเดลกระดาษ-sd rx 93 2 hi v-papercraft

โมเดลกระดาษ Gundam – SD RX-96 Hi-V Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 38
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – SD RX-96 Hi-V Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − = two