โมเดลกระดาษ Gundam – SD Acguy Paper Model

โมเดลกระดาษ-gundam-sd_acguy_papercraft

โมเดลกระดาษ Gundam – SD MSM-04 Acguy Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

หมีน้ำ Acguy โมบิลสูท สะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ถูกสร้างด้วยการใช้ชิ้นส่วนภายในอันเป็นชุดมาตรฐานเดียวกับ  MS-06F Zaku , MSM-04 Acguy นั้น ถึงจะมีเตาพลังงาน 2 เครื่อง แต่ความร้อนนั้นค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับ MS สะเทิ้นน้ำแบบอื่นในช่วงสงคราม 1 ปี เมื่อ ชาร์ อัสนาเบิ้ล ได้ขอยืม Acguy ไปใช้ในภารกิจบุกทำลายโรงงานผลิต MS ของง่ายพันธมิตรที่อยู่ใต้ดินของฐานจาโบร  U.C. 0079 แต่ภารกิจนี้ก็ล้มเหลว 

Template Download – SD Acguy Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − = 4