โมเดลกระดาษ Gundam – MS-099 Rick Dias Paper Model

โมเดลกระดาษ-gundam-RMS-099 Rick Dias-papercraft

โมเดลกระดาษ Gundam – MS-099 Rick Dias Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 17
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm
color :
1-5 – Black
6-8 – Bluish Gray
9 – Red(+1 Green)
10-13 – Red
14,15 – Gray
16,17 – Black

Template Download – MS-099 Rick Dias Papercraft

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


3 − two =