โมเดลกระดาษกันดั้ม Gundam : RB-79 Ball Papercraft

โมเดลกระดาษกันดัม-RB-79-Ball-Gundam-Papercraft

โมเดลกระดาษกันดั้ม Gundam : RB-79 Ball Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gundam : RB-79 Ball Papercraft Template – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


one + 5 =