โมเดลกระดาษ Gundam – Moe Zaku II Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-moe-zaku-papercraft-gundam

โมเดลกระดาษกันดั้ม Gundam – Moe Zaku 2 Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1 A4
ความสูงโมเดล(height)  : 7 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gundam – Moe Zaku II Papercraft Template – [download] or [mediafile]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five + 2 =