โมเดลกระดาษ GUNDAM MK.5 PAPER MODEL

paper-model-gundam-mk5-papercraft

โมเดลกระดาษ GUNDAM MK.5 PAPERCRAFT MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

A prototype mobile suit developed by the Augusta Newtype Research Institute as a refined version of the MRX-009 Psyco Gundam, the Gundam Mk-V was an immensely powerful unit. The project is initially commissioned by the Titans, however, the political situation shifts in favor of the AEUG during its development process, and then is taken over by the regular Federation Forces.


Template Download – GUNDAM MK.5 PAPERCRAFT , [LINK]

Share Button

Leave a Reply


nine − 3 =