โมเดลกระดาษ SD Gundam – MSN-00100 Hyaku Shiki Paper Model

โมเดลกระดาษ-SD MSN-00100 Hyaku Shiki-papercraft

โมเดลกระดาษ SD Gundam – MSN-00100 Hyaku Shiki Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Color of Paper
1-7 – Gold
8,9 – Navy Blue
10-14 – Gray
15 – Red
16 – White

Hyaku Shiki เดิมทีคือเดลต้ากันดั้ม (δ Gundam) ซึ่งเป็นหนึ่งในโมบิลสูทรุ่นต้นแบบของ MSZ-006 เซต้ากันดั้ม ที่แอนาไฮม์อิเล็กทรอนิกพัฒนาขึ้น แต่หลังจากที่ทดสอบแล้วพบว่ากลไกที่ใช้ในการแปลงร่างไม่มีประสิทธิภาพพอ จึงได้รับการดัดแปลงเป็นโมบิลสูทแบบปกติและใช้โครงสร้างแบบมูฟเอเบิ้ลเฟรมที่ศึกษามาจาก RX-178 กันดั้มมาร์คทูว์และตั้งชื่อใหม่เป็นเฮียะกุชิกิตามรหัสเครื่อง เกราะของเฮียะกุชิกิมีสีทองซึ่งเป็นสีของแอนติบีมโค้ตซึ่งทำให้เกราะของเฮียะกุชิกิสามารถทนการโจมตีจากอาวุธบีมที่ไม่รุนแรงนักได้ ด้านหลังของเฮียะกุชิกิมีเกราะปีกวิงไบน์เดอร์ซึ่งช่วยในการควบคุมการเคลื่อนไหวด้วยระบบ AMBAC (Active Mass Balance Auto Control)และติดตั้งท่อขับดันเสริมเอาไว้ อาวุธที่มีอานุภาพมากที่สุดของเฮียะกุชิกิก็คือเมก้าบาซูก้าลันเชอร์ซึ่งเป็นบีมแคนน่อนขนาดใหญ่ที่มีท่อขับดันติดตั้งไว้เพื่อให้เคลื่อนที่ได้และเป็นต้นแบบของไฮเปอร์เมก้าลันเชอร์ของเซต้ากันดั้มและยาน FXA-08R เมก้าไรเดอร์ในภายหลัง เมก้าบาซูก้าลันเชอร์มีอานุภาพมากพอที่จะสามารถทำลายยานรบของศัตรูได้ในการยิงเดียว แต่เนื่องจากใช้พลังงานมากจึงต้องเชื่อมต่อกับเตาปฏิกรณ์ของโมบิลสูทเครื่องอื่นและสามารถยิงได้เพียงนัดเดียวเท่านั้น

เฮียะกุชิกิเป็นโมบิลสูทประจำตัวของ ควอโทร วาจีนา จนกระทั่งเฮียะกุชิกิได้รับความเสียหายอย่างหนักในการต่อสู้กับ AMX-004 คิวเบเลย์ของ ฮามาน คานและควอโทรได้หายสาบสูญไป เฮียะกุชิกิได้รับการซ่อมจนสมบูรณ์และมีการใช้งานต่อมาโดยไม่มีนักบินประจำ ข้อมูลโดย wikipedia

Template Download – MSN-00100 Hyaku Shiki Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five − = 4