โมเดลกระดาษ SD Gat-370 Rider Gundam Papercraft

โมเดลกระดาษ-gat-x370-raider-gundam-papercraftโมเดลกระดาษกันดั้ม Gat-370 Rider Gundam Papercraft Model โมบิลสูทจากภาค Gundam Seed
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  :  7 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gat-370 Rider Gundam Papercraft and Instruction – [download]
pepakura viewer for .pdo file – [download]

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ one = 6