โมเดลกระดาษ Gundam MA-08 Big Zam Papercraft Download

big-zam-gundam-papercraft

โมเดลกระดาษ Gundam  MA-08 Big Zam Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Big Zam เป็นโมบิลอาเมอร์ขนาดใหญ่สร้างโดยอาณาจักร Zeon ในช่วงสงครามหนึ่งปี อาวุธหลักของบิกแซมคือปืนใหญ่มหาอนุภาคซึ่งมีพลังทำลายมากจนสามารถทำลายยานรบขนาดใหญ่ได้ในครั้งเดียวและติดตั้งปืนอนุภาคต่อต้านอากาศยานไว้รอบๆตัวรวม28กระบอก กงเล็บที่เท้าทั้งสองยิงออกไปเป็นมิสไซล์ได้ บิกแซมยังมี ฟิลด์บาเรียซึ่งสามารถสะท้อนลำแสงของอาวุธบีมที่ยิงใส่บิกแซมได้รอบตัว เนื่องจากระบบของบิกแซมต้องใช้พลังงานมาก บิกแซมจึงติดตั้งเตาปฏิกรณ์ไมนอฟสกี้ไว้ถึงสี่เครื่องรวมกำลังถึง 140000 กิโลวัตต์ แต่เนื่องจากไม่สามารถระบายความร้อนได้ดีพอ บิกแซมจึงสามารถปฏิบัติการได้เพียง 20 นาทีเท่านั้น

Template Download – MA08 Big Zam Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− two = 0