โมเดลกระดาษ Gundam AMX-004 Qubeley Papercraft

โมเดลกระดาษ-AMX-004-Qubeley-Gundam-Papercraft

โมเดลกระดาษ Gundam AMX-004 Qubeley Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 22
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gundam AMX-004 Qubeley Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three − = 2