โมเดลกระดาษรถถัง | Gun Tank Papercraft Model

โมเดลกระดาษรถถัง-tank-papercraft

โมเดลกระดาษรถถัง  Gun Tank Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gun Tank Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ one = 3