โมเดลกระดาษร้านขายของชำ GROCERY PAPER MODEL

sanwith-shop-paper-model โมเดลกระดาษร้านขายของชำ GROCERY PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Grocery Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


2 + = nine