โมเดลกระดาษ การ์ตูน Go Go Go – Mach5 Papercraft

gogogo-mach5-papercraft

โมเดลกระดาษ การ์ตูน Go Go Go – Mach5 Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Speed Racer, also known as Mach GoGoGo, is a Japanese animated franchise about automobile racing. Mach GoGoGo was originally serialized in print in Shueisha’s 1958 Shōnen Book. It was released in tankōbon book form by Sun Wide Comics, and later re-released in Japan by Fusosha.


Template Download – Mach5 Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download
Share Button

Related Post

Leave a Reply


4 + = twelve