โมเดลกระดาษบ้านผีสิง – Ghost House paper Model

ghost-house-papercraft

โมเดลกระดาษบ้านผีสิง – Ghost House paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 22
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Ghost House Papercraft , [Link]

 

by ravensblight

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 6 = twelve