โมเดลกระดาษ GF13-050NSW NOBEL GUNDAM PAPERCRAFT DOWNLOAD

โมเดลกระดาษ-Gf13-050NSW-Nobel-gundam-papercraft

โมเดลกระดาษ GF13-050NSW NOBEL GUNDAM PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 18
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – GF13-050NSW NOBEL GUNDAM PAPERCRAFT

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 7 = sixteen