โมเดลกระดาษ Gear Fighter Dendoh Paper Model

Gear Fighter Dendoh-papercraft

โมเดลกระดาษ Gear Fighter Dendoh Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 20
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Gear Fighter Dendoh Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

 

Author – Cream-Bread

Share Button

Related Post

Leave a Reply


three + = 9