โมเดลกระดาษกอลิล่า Gary Gorilla Flippy Faces Papercraft

โทเดลกระดาษ-gary-gorilla-papercraft

 

โมเดลกระดาษลิงกอลิล่ากลับด้านเปลี่ยนหน้า Gary Gorilla Flippy Faces Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ง่าย / easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Gary Gorilla Flippy Faces Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template by Flippy Faces

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 9 = sixteen