โมเดลกระดาษแมวการ์ฟิลด์ Garfield Papercraft Model

Garfield Papercraft Model

โมเดลกระดาษแมวการ์ฟิลด์ Garfield Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 20
ความสูงโมเดล (height) : 40 cm
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Garfield Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

papercraft design by Warzonefury

Share Button

Related Post

Leave a Reply


8 − = two