โมเดลกระดาษ Fumi (文ちゃん)

fumi-文ちゃん-papercraft

โมเดลกระดาษ Fumi (文ちゃん)
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download :  Fumi Papercraft , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ Fumi (文ちゃん)

Leave a Reply


− 1 = seven