โมเดลกระดาษดาบ Frostmourne Sword Papercraft

World-of-warcraft-Frostmourne-Papercraft-

โมเดลกระดาษดาบ Frostmourne Sword Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Frostmourne ดาบของ Lich King ตามเนื้อเรื่องของ Warcraft III
เจ้าชาย Arthas Menethil ต้องการพลังเพื่อจะแก้แค้น Mal’ganis จึงได้ปลดผนึกดาบ Frostmourne ของ Lich King และถูก Lich King ครอบงำจิตใจผ่านทางดาบ Frostmourne ในที่สุด

Arthas-warcraft3r

Template Download – Frostmourne Sword Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − = one