โมเดลกระดาษน้องหมา French Bulldog Papercraft

french-bulldog-papercraft

โมเดลกระดาษน้องหมา French Bulldog Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – French Bulldog Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


four + 2 =