โมเดลกระดาษ Firefox Mascot Papercraft Download

โมเดลกระดาษ firefox mascot papercraft

โมเดลกระดาษ Firefox Mascot Papercraft Download
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Firefox Mascot Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 2 = six