โมเดลกระดาษ Final Fantasy 8 – Squall Leonhart Papercraft

โมเดลกระดาษ-final_fantasy8-squall-leonhart-papercraft

โมเดลกระดาษ Final Fantasy 8 – Squall Leonhart Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Squall Papercraft

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

design – Ace

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 + six =