โมเดลกระดาษ Final Fantasy IX – Streiner Papercraft Model

โมเดลกระดาษ-ff9-streinerโมเดลกระดาษไฟนอลแฟนตาซี9 Final Fantasy IX – Streiner Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Final Fantasy IX – Streiner Papercraft Template – [download]

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight − = 3