โมเดลกระดาษ ทีฟา Final Fantasy VII – Tifa Papercraft

โมเดลกระดาษ-finalfantasy7-tifa-papercraft

โมเดลกระดาษ ทีฟา(Tifa) ในเกมส์ Final Fantasy 7
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium – hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Tifa Papercraft

Share Button

Related Post

One thought on “โมเดลกระดาษ ทีฟา Final Fantasy VII – Tifa Papercraft

Leave a Reply


four + = 13