โมเดลกระดาษ Final Fantasy VII : Sephiroth Papercraft

โมเดลกระดาษ-final_fantasy7-sephirothโมเดลกระดาษ Final Fantasy VII : Sephiroth Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 8 A4
จำนวนชิ้นส่วน ( Number of parts ) : 50 pieces
ขนาดโมเดลกระดาษ ( Size (cm) (L x W x H ) :
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium

ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

SephirotH เซฟิรอธเกิดในห้องทดลองของนีเบล เขาเป็นลูกของโฮโจ และ ลูเครเซีย โฮโจเมื่อรู้ว่าลูเครเซียตั้งท้องก็ต้องการนำเด็กมาใช้ในโครงการเจโนวาจึงฉีดเซลล์เจโนวาเข้าในท้องลูเครเซีย หลังคลอดเขาออกมาลูเครเซียก็ตาย เซฟิรอธเติบโตมาภายใต้การดูแลของชินระเขาถูกฝึกให้เป็นทหารอันดับหนึ่ง เมื่อเขาก็พบความจริงเกี่ยวกับต้นกำเนิดและรู้ว่าเจโนวาเผ่าโบราณเป็นแม่ของเขาสมควรจะได้ครองโลก

ff7-sephiroth-papercraft-instruction

final fantasy 7 : sephiroth papercraft template – [ download ]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


7 − six =