โมเดลกระดาษ Fate Stay Night Papercraft – Gilgamesh/Archer

fate stay night-papercraft-archer

โมเดลกระดาษ Fate Stay Night Paper Model – Gilgamesh/Archer
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 9
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Pepakura viewer for .pdo file - download

Template Download – Fate Stay night : Archer Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − = 4