โมเดลกระดาษเกมส์ Fallout – Alien Blaster Gun Papercraft

Alien_Blaster_papercraft

โมเดลกระดาษปืน Fallout – Alien Blaster Gun Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Alien Blaster is a small but very powerful energy weapon of alien origin which appears in Fallout games, with a different design and color compared to others alien weapons and using small energy cells, which could indicate that this weapon was a prototype used to avoid having to replenish alien power cells on Earth. It shoots a purple electric bolt and is particularly devastating as a close range weapon.

Template Download – Alien Blaster Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − 2 =