โมเดลกระดาษ F-5 E Tiger INDONESIAN AIR FORCE PAPERCRAFT

F-5 E Tiger INDONESIAN AIR FORCE-papercraft

โมเดลกระดาษ เครื่องบิน F-5 E Tiger INDONESIAN AIR FORCE PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – F-5 E Tiger Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


6 − = zero