โมเดลกระดาษ เครื่องบิน F-02 PAPER MODEL

f-02-papercraft

โมเดลกระดาษ เครื่องบิน F-02 PAPER MODEL
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – F-02 PAPERCRAFT , [Link]
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− three = 2