โมเดลกระดาษเกมส์ Exteel – Sidewinder Paper Model

โมเดลกระดาษเกมส์-exteel-sidewinder-papercraft

โมเดลกระดาษเกมส์ Exteel – Sidewinder Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Exteel Sidewinder Papercraft

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ one = 3