โมเดลกระดาษราชินีหิมะ Elsa the Snow Queen

โมเดลกระดาษราชินีหิมะ-elsa-Papercraft Model

โมเดลกระดาษราชินีหิมะ Elsa the Snow Queen
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 16 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : ยาก / heard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

“In Arendelle’s fair kingdom, a ruler did appear.
Born with a secret power so great, alone, she stayed in fear.
Although the force was hidden, one day she let it go.
And all the land was covered in eternal ice and snow.”
―Frozen trailer’s narration

Elsa the Snow Queen Papercraft Template – [download]
Pepakura viewer for .pdo file - download

 

 

papercraft template by paperjuke

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + three =