โมเดลกระดาษ : Elizabeth Paper Craft

elizabeth_papercraft

โมเดลกระดาษ  : Elizabeth Paper Craft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 6
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Elizabeth Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two + 8 =