โมเดลกระดาษเรือ Elder Scrolls Online – Altmer WarShip

โมเดลกระดาษเรือ-elder-scrolls-altmer-ship-papercraftโมเดลกระดาษเรือ Altmer Ship จากเกมส์ Elder Scrolls Online
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 10 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Elder Scrolls Online : Altmer Ship Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template design by bryan tan

 

Share Button

Related Post

Leave a Reply


− 5 = one