โมเดลกระดาษ Edward – Fullmetal Alchemist Paper Model

โมเดลกระดาษ-Edward-Elric-Fullmetal-Alchemist-Papercraft

โมเดลกระดาษ Edward – Fullmetal Alchemist Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 22+9(base)
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Edward Fullmetal Alchemist Papercraft
Pepakura viewer for .pdo file - download

Share Button

Related Post

Leave a Reply


9 + one =