โมเดลกระดาษ บ้านตุ๊กตา ร้านขาย Hotdog

โมเดลกระดาษ ร้านขาย hotdog

โมเดลกระดาษ บ้านตุ๊กตา ร้านขาย Hotdog
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm


Template Download – Hotdog Shop Dollhouse , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ five = 10