บ้านตุ๊กตา ห้องครัว Doll House Kitchen Paper Model

บ้านตุ๊กตา-ห้องครัว-dollhouse-kitchen

บ้านตุ๊กตา ห้องครัว Doll House Kitchen Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 19
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Doll House Kitchen , [mediafire]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


two − 1 =