บ้านตุ๊กตา ร้านขายผลไม้ Doll House – Japanese Greengrocery

บ้านตุ๊กตา-doll-house-greengrocecy

บ้านตุ๊กตา ร้านขายผลไม้ Doll House – Japanese Greengrocery Paper Toy
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 14
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Template Download – Doll House Japanese Greengrocery , [mediafire]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


five + = 11