โมเดลกระดาษ หมีพูห์ | Disney ‘ Pooh Papercraft Model

render-300x225

โมเดลกระดาษหมีพูห์ Pooh Papercraft Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 2 A4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Disney’s Pooh Papercraft Template – [download]

 

 

papercraft template design by Joko Mulyanto

Share Button

Related Post

Leave a Reply


seven − 2 =