โมเดลกระดาษ Disney Paper Model : Bambi Flower

disney-paper-craft-bambi-flower

โมเดลกระดาษ Disney Paper Model : Bambi Flower
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 1
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Disney – Bambi Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 8 = sixteen