โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Tyrannosaurus Papercraft

Tyrannosaurus-Paper-Craft

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์  Tyrannosaurus Papercraft
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 11
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Tyrannosaurus Papercraft ,  [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


1 + six =