โมเดลกระดาษไดโนเสาร์ Dinosure Papercraft : Triceratops

Triceratops-Dinosure-Papercraft

โมเดลกระดาษไดโนเสาร์ Dinosure Papercraft : Triceratops
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 3
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Triceratops Papercraft , [Link]

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ five = 11