โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Futabasaurus Paper Model

dinos-papercraft-futabasaurus

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Futabasaurus Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

Futabasaurus was a marine reptile related to the plesiosaurus that lived in the seas near Japan in the late Cretaceous period of the Mesozoic era. Plesiosauruses are not considered dinosaurs; rather, they were reptiles, more like lizards. The name Futabasaurus reflects the discovery of its fossils in the Futaba strata in the city of Iwaki in Fukushima Prefecture of Japan in 1968, by Tadashi Suzuki, a high-school student at the time.

Template Download – Futabasaurus Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


+ 7 = eleven