โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Apatosaurus Papercraft

apatosaurus-papercraft

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Apatosaurus Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 8
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

The Apatosaurus is a large, herbivorous dinosaur whose habitat encompassed North America during the late Jurassic period of the Mesozoic era. Ranging up to roughly 21 meters in length, the Apatosaurus featured a large, stout body and a long neck. Famously, following the discoveries of Apatosaurus and Brontosaurus, it was determined that the two dinosaurs in fact represented the same species, differing only in stage of growth. 

Template Download – Apatosaurus Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


5 − = zero