โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ PaperCraft : Dinosaur – Stegosaurus

papercraft-dinosure-stegosaurus

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ PaperCraft : Dinosaur – Stegosaurus
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 4
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : easy
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm


Template Download : Stegosaurus Papercraft , [Link]

by kids.nifty.com/

Share Button

Related Post

Leave a Reply


eight + = 9