โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Pteranodon Papercraft

dinosaurs-papercraft-pteranodon

โมเดลกระดาษ ไดโนเสาร์ Pteranodon Paper Model
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages )  : 7
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : medium
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 130 – 180 gsm

This is a paper craft of a pteranodon in flight with its wings spread wide. The pteranodon is one of the most well-known winged dinosaurs. Believed to have existed in the late Cretaceous period of the Mesozoic era, pteranodons have large, distinctive crests, and a wingspan of around 7 to 9 meters.

Template Download – Pteranodon Papercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


six − 2 =