โมเดลกระดาษ การ์ตูน Digimon Paper Craft : Ogremon

Ogremon-Digimon-Papercraft

โมเดลกระดาษ การ์ตูน Digimon Paper Craft : Ogremon
จำนวนกระดาษที่ใช้ทำโมเดล ( Number of pages ) : 22
ระดับความยาก ( level of difficulty ) : hard
ความหนากระดาษที่แนะนำ ( recommended paper ) : 120 – 180 gsm

Ogremon is an Evil Digimon whose name and design are derived from the mythological ogre. It is a Demon Digimon with the form to appear within the Legend of the East. It carries out attacks from its muscles with tremendous destructive power. Its intelligence is high, but it has a rough temper, the driving force behind its destructive anger. It is very belligerent, and is referred to as the “Digimon Hunter” due to seeking to fight a bold Digimon with as much combat power as itself. It carries a bone club that is said to be a femur of a slain SkullGreymon.

Digimon Adventure


Template Download : Ogremon Papercraft , [Link]

Pepakura viewer for .pdo file - download

 

by hellswordpapercraft

Share Button

Related Post

Leave a Reply


one + 4 =